Prawo kanoniczne

Prawo kanoniczne Prawo kanoniczne Zbiór praw i ustaw obowiązujących z Kościele Katolickim.

Prałat

Prałat Prałat Honorowy tytuł nadawany zasłużonym kapłanom i biskupom przez Stolicę Apostolską.

Prefacja

Prefacja Prefacja Modlitwa pochwalna poprzedzająca Modlitwę Eucharystyczną. Zmienia się w zależności od okresu liturgicznego i wyrażane są w niej różne…

Prezbiterium

Prezbiterium Prezbiterium Przestrzeń kościoła przeznaczona dla duchowieństwa i służby liturgicznej, najczęściej wydzielone jest poprzez podwyższenie lub balustradę. W centrum prezbiterium…

Proboszcz

Proboszcz Proboszcz Wyznaczony przez biskupa kapłan, który ma za zadanie zarządzać i troszczyć się o powierzoną mu parafię.

Procesja

Procesja Procesja (z łac. processio - posuwanie się do przodu) Uroczysty pochód wiernych, któremu towarzyszy wspólna modlitwa lub śpiew. W…

Prymas

Prymas Prymas (z łac. primus inter pares - pierwszy między równymi) Godność i funkcja kościelna związana z niektórymi stolicami biskupimi.…

Prymicja

Prymicja Prymicja Pierwsza Msza św. sprawowana przez noeprezbitera, duchownego tuż po święceniach kapłańskich. Na zakończenie udziela on uroczystego błogosławieństwa poprzez…

Przeistoczenie

Przeistoczenie Przeistoczenie Centralny moment Eucharystii, w którym dokonuje się zmiana substancji chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa, pod…

Psalm

Psalm Psalm (z hebr. mizmor - pieśń) Pieśń religijna Starego Testamentu wyrażająca uczucia pojedynczej osoby, bądź całego Narodu Wybranego. Wszystkich…

Ta strona używa ciasteczek.