Rozpięty na ramionach – pieśń wielkopostna

Rozpięty na ramionach - tekst 1. Na ruchliwe ulice, Zabieganych ludzi. Gdy noc się już…

Pięć przykazań kościelnych

Pięć przykazań kościelnych W niedzielę i święta we Mszy świętej nabożnie uczestniczyć. Przynajmniej raz w…

Uczynki miłosierne co do ciała

Uczynki miłosierne co do ciała Głodnych nakarmić. Spragnionych napoić. Nagich przyodziać. Podróżnych w dom przyjąć.…

Uczynki miłosierne co do duszy

Uczynki miłosierne co do duszy Grzeszących upominać. Nieumiejętnych pouczać. Wątpiącym dobrze radzić. Strapionych pocieszać. Krzywdy…

Najprzedniejsze dobre uczynki

Najprzedniejsze dobre uczynki Modlitwa. Post. Jałmużna.

Siedem grzechów głównych

Siedem grzechów głównych Pycha. Chciwość. Nieczystość. Zazdrość. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. Gniew. Lenistwo.

Ostateczne rzeczy człowieka

Ostateczne rzeczy człowieka Śmierć. Sąd Boży. Niebo albo piekło.

Cztery cnoty główne

Cztery cnoty główne Roztropność. Sprawiedliwość. Umiarkowanie. Męstwo.

Siedem sakramentów świętych

Siedem sakramentów świętych Chrzest. Bierzmowanie. Najświętszy Sakrament. Pokuta. Namaszczenie chorych. Kapłaństwo. Małżeństwo.

Główne prawdy wiary

Główne prawdy wiary Jest jeden Bóg. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a…

Ta strona używa ciasteczek.