Ewangelia na dzień: 2019-01-10

Treść ewangelii: Ewangelia na 10 stycznia 2019 - tekst  Ewangelia (Łk 4, 14-22a) Jezus jest Mesjaszem zapowiedzianym przez proroków  Słowa…

Ewangelia na dzień: 2019-01-09

Treść ewangelii: Ewangelia na 9 stycznia 2019 - tekst  Ewangelia (Mk 6, 45-52) Jezus chodzi po wodzie  Słowa Ewangelii według…

Ewangelia na dzień: 2019-01-08

Treść ewangelii: Ewangelia na 8 stycznia 2019 - tekst  Ewangelia (Mk 6, 34-44) Rozmnażając chleb, Jezus objawia swoją moc  Słowa…

Ewangelia na dzień: 2019-01-07

Treść ewangelii: Ewangelia na 7 stycznia 2019 - tekst  Ewangelia (Mt 4, 12-17. 23-25) Bliskie jest królestwo niebieskie  Słowa Ewangelii…

Ewangelia na dzień: 2019-01-06

Treść ewangelii: Ewangelia na 6 stycznia 2019 - tekst  Ewangelia (Mt 2, 1-12) Pokłon mędrców ze Wschodu  Słowa Ewangelii według…

Ewangelia na dzień: 2019-01-05

Treść ewangelii: Ewangelia na 5 stycznia 2019 - tekst  Ewangelia (J 1, 43-51) Chrystus jest Synem Bożym  Słowa Ewangelii według…

Ewangelia na dzień: 2019-01-04

Treść ewangelii: Ewangelia na 4 stycznia 2019 - tekst  Ewangelia (J 1, 35-42) Znaleźliśmy Mesjasza  Słowa Ewangelii według Świętego Jana …

Ewangelia na dzień: 2019-01-03

Treść ewangelii: Ewangelia na 3 stycznia 2019 - tekst  Ewangelia (J 1, 29-34) Chrystus jest Barankiem, który gładzi grzech świata …

Ewangelia na dzień: 2019-01-02

Treść ewangelii: Ewangelia na 2 stycznia 2019 - tekst  Ewangelia (J 1, 19-28) Świadectwo Jana Chrzciciela o Chrystusie  Słowa Ewangelii…

Ewangelia na dzień: 2019-01-01

Treść ewangelii: Ewangelia na 1 stycznia 2019 - tekst  Ewangelia (Łk 2, 16-21)  Nadano Mu imię Jezus  Słowa Ewangelii według…

Ta strona używa ciasteczek.