Rekolekcje

Rekolekcje Rekolekcje (z łac. recolere - zbierać na nowo, powtórnie) Najczęściej kilkudniowy okres przeznaczony na wyciszenie i odnowienie, bądź zbudowanie…

Rezurekcja

Rezurekcja Rezurekcja Pierwsza msza Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, połączona z procesją, bądź sama procesja bezpośrednio po Wigilii Paschalnej. Najczęściej procesja odbywa…

Rok liturgiczny

Rok liturgiczny Rok liturgiczny Cykliczny podział roku uwzględniający poszczególne okresy liturgiczne, uroczystości i święta kościelne. W trakcie jednego roku liturgicznego…

Roraty

Roraty Roraty Pierwsza msza o wschodzie słońca, odprawiana ku czci NMP w okresie Adwentu. W czasie rorat zapalona jest specjalna…

Różaniec

Różaniec Różaniec (z łac. rosarium - wieniec z róż) Modlitwa będąca wyrazem nabożeństwa do Matki Bożej. Składa się z czterech…

Sakrament

Sakrament Sakrament (z łac. sacramentum - uświęcenie, przysięga, zobowiązanie) Ustanowiony przez Chrystusa widzialny znak, niewidzialnej łaski Bożej. W Kościele katolickim…

Sakramentalia

Sakramentalia Sakramentalia Ustanowione przez Kościół podobne do sakramentów, znaki święte (czynności lub przedmioty), których celem jest ofiarowanie Bogu osób, rzeczy…

Sanktuarium

Sanktuarium Sanktuarium Najświętsze miejsce w świątyni lub miejsce szczególnego kultu związanego z faktem nadprzyrodzonym, relikwiami lub cudownym wizerunkiem.

Schizma

Schizma Schizma Rozłam kościoła na przeciwstawne sobie grupy. Powodem schizmy najczęściej jest brak jedności i miłości, oraz różnice zdań dotyczących…

Seminarium duchowne

Seminarium duchowne Seminarium duchowne (z łac. semino - zasiewam) Specjalny dom w diecezji lub zakonie, w którym kandydaci do kapłaństwa…

Ta strona używa ciasteczek.