Autor: duszpasterz

Sakrament

Sakrament (z łac. sacramentum – uświęcenie, przysięga, zobowiązanie) Ustanowiony przez Chrystusa widzialny znak, niewidzialnej łaski Bożej. W Kościele katolickim i prawosławnym jest siedem sakramentów: chrzest, bierzmowanie, eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, kapłaństwo, małżeństwo. Tylko trzy z tych sakramentów pozostawiają trwały ślad w duszy człowieka i nie można ich powtórzyć, są to: […]

Sakramentalia

Sakramentalia Ustanowione przez Kościół podobne do sakramentów, znaki święte (czynności lub przedmioty), których celem jest ofiarowanie Bogu osób, rzeczy i sytuacji życia prywatnego i publicznego. Do sakramentaliów należą: medaliki, szkaplerzne, palmy, błogosławieństwa, poświęcenia, konsekracje, posypanie głowy popiołem, egzorcyzm, namaszczenie, czynienie znaku krzyża, odmawianie różańca i wiele innych. Sobór Watykański II […]

Spowiedź

Spowiedź Potoczna nazwa sakramentu pokuty i pojednania, w którym wierny wyznaje przed kapłanem swoje grzechy, aby uzyskać rozgrzeszenie. Kapłani władzę odpuszczania grzechów otrzymali od Jezusa, gdy powiedział: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.” (J 20, 22b-23). Ponadto kapłanów obowiązuje tajemnica spowiedzi […]

Stary Testament

Stary Testament W Kościele Katolickim pierwsze czterdzieści sześć ksiąg Biblii, z których można wyodrębnić księgi historyczne: Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb, Powtórzonego Prawa, Jozuego, Sędziów, Rut, 1 i 2 Samuela, 1 i 2 Królewska, 1 i 2 Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza, Tobiasza, Judyty, Estery, 1 i 2 Machabejska; księgi dydaktyczne: Hioba, Psalmów, […]

Stuła

Stuła Element stroju liturgicznego kapłana lub diakona – szarfa w kolorze nawiązującym do danego okresu liturgicznego, bądź celu, dla którego zostaje założona (np. udzielając sakramentu pokuty kapłan zakłada fioletową stułę). Kapłan zakłada stułę na szyję, aby końce swobodnie zwisały na piersiach, natomiast diakon nosi stułę opasując swe prawe ramię i […]