Autor: duszpasterz

Prezbiterium

Prezbiterium Prezbiterium Przestrzeń kościoła przeznaczona dla duchowieństwa i służby liturgicznej, najczęściej wydzielone jest poprzez podwyższenie lub balustradę. W centrum prezbiterium znajduje się ołtarz główny, przy którym sprawowana jest Eucharystia. W prezbiterium znajduje się również ambona, miejsce przewodniczenia (miejsce dla głównego celebransa) oraz tabernakulum.

Procesja

Procesja Procesja (z łac. processio – posuwanie się do przodu) Uroczysty pochód wiernych, któremu towarzyszy wspólna modlitwa lub śpiew. W liturgii Mszy św. może być obecna procesja na wejście (rozpoczynająca Mszę św. poprzez uroczyste wejście do prezbiterium celebransa wraz służbą liturgiczną), procesja z darami ofiarnymi, oraz procesja komunijna. Przy większych […]