Namaszczenie chorych

Print Friendly, PDF & Email

Co to jest:


Namaszczenie chorych


Namaszczenie chorych
Jeden z siedmiu sakramentów, który udziela specjalnej łaski chrześcijaninowi doświadczonemu ciężką chorobą lub starością. Przed Soborem Watykańskim II nazywany był „ostatnim namaszczeniem”, teraz nazywany jest również „sakramentem chorych”. Kapłan udziela go przez namaszczenie rąk i czoła chorego olejem poświęconym przez biskupa, oraz odmawiając specjalną modlitwę. Sakrament ten może być przyjmowany kilka razy, za każdym razem, gdy choroba mocno się nasila lub pojawia się realne zagrożenie śmiercią. Skutkiem tego sakramentu może być przebaczenie grzechów (jeśli chory nie może przystąpić do sakramentu pokuty), umocnienie chorego w jego cierpieniach, przygotowanie go na przejście do życia wiecznego, lub uzdrowienie z choroby.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

four × three =