Prezbiterium

Prezbiterium


Prezbiterium
Przestrzeń kościoła przeznaczona dla duchowieństwa i służby liturgicznej, najczęściej wydzielone jest poprzez podwyższenie lub balustradę. W centrum prezbiterium znajduje się ołtarz główny, przy którym sprawowana jest Eucharystia. W prezbiterium znajduje się również ambona, miejsce przewodniczenia (miejsce dla głównego celebransa) oraz tabernakulum.

Ta strona używa ciasteczek.