Tag: modlitwa wieczorna

Akt wiary, akt nadziei, akt miłości, akt żalu

Akt wiary, akt nadziei, akt miłości, akt żalu

Treść modlitwy: Akty strzeliste – tekst Akt wiary Wierzę w Ciebie. Boże żywy w Trójcy jedyny, prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe Słowo mylić nie może. Akt nadziei Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmocny i miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt miłości Boże, choć Cię nie […]

Skład apostolski – Wierzę w Boga

Skład apostolski - Wierzę w Boga

Treść modlitwy: Skład apostolski – Wierzę w Boga Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny; umęczon pod pontskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekłów, trzeciego dnia zmartwychwstał, […]