Uczynki miłosierne co do duszy

Treść modlitwy:


Uczynki miłosierne co do duszy


  1. Grzeszących upominać.
  2. Nieumiejętnych pouczać.
  3. Wątpiącym dobrze radzić.
  4. Strapionych pocieszać.
  5. Krzywdy cierpliwie znosić.
  6. Urazy chętnie darować.
  7. Modlić się za żywych i umarłych.

Ta strona używa ciasteczek.