Kategoria: Modlitwy katolickie

Modlitwy katolickie:

Modlitwa katolicka jako tradycja chrześcijańska to nic innego jak kierowanie swoich słów i myśli w kierunku Boga. Modlitwa to podstawa naszej wiary, dzięki której potrafimy wyznać naszą miłość, oddanie, prosić o wstawiennictwo i zbawienie czy też podziękować za wszystkie łaski.

Jezus Chrystus jako prekursor modlitwy w religii

To właśnie Pismo Święte zawiera fragmenty, które opisują początki modlitw, pierwszych próśb i podziękowań. Ewangelia wg Świętego Łukasza (11:1) ukazuje nam uczniów proszących Jezusa o to by pokazał im jak się modlić. Od czasów biblijnych modlitwy katolickie są głównym obrzędem religijnym, niezbędnym kontaktem z Bogiem, łącznikiem świata duchowego z cielesnym.

W Kościele katolickim wyróżniamy kilka rodzajów modlitw

W zależności od intencji i formy mogą to być np. modlitwy słowne czyli te wypowiedziane na głos, oraz modlitwy przemyślenia czyli te które pozostają w sferze myśli. 

Z punktu widzenia natury modlitwy katolickie są podzielone na kilka typów. Pierwszym z nich są modlitwy dziękczynne. Za ich pomocą wierni chcą podziękować Bogu za wszelkie łaski, za radosne chwile, zdrowie, powodzenie czy miłość. Drugim rodzajem są modlitwy błagalne, w których błagamy o przebaczenie grzechów, oczyszczenie ze zła, o zdrowie dla bliskich, czy też wyprostowanie zakrętów naszej egzystencji. Trzecim rodzajem modlitw katolickich są modlitwy chwalebne czy też adoracje. To właśnie za ich pomocą możemy najpiękniej wyrazić nasze uznanie, szacunek i miłość do Boga, za wszystko co nas otacza a wiemy, że jest dziełem Pana.

Cele modlitwy katolickiej zależą od jej charakteru

Modlitwy błagalne to swoiste pragnienie uzyskania szczególnych łask dla nas jak i naszego otoczenia, które często wynika z naszych potrzeb lub lęków przed brakiem zbawienia. Modlitwy dziękczynne mają na celu wyrażenie wdzięczności za wszystko co otrzymujemy od Boga: dar życia, zdrowie, uczucia, powodzenie zawodowe, etc. W odróżnieniu od poprzednich modlitw katolickich to właśnie modlitwy uwielbienia są niezapomnianą okazją do okazania podziwu Bogu i jego dokonaniom.

Biorąc pod uwagę modlitwy katolickie na zdrowy rozsądek są swoistą rozmową z Bogiem, przez którą możemy uzewnętrznić nasze myśli, lęki, smutki, radości i prośby.