Modlitwy katolickie

Modlitwy katolickie:

Modlitwa katolicka jako tradycja chrześcijańska to nic innego jak kierowanie swoich słów i myśli w kierunku Boga. Modlitwa to podstawa naszej wiary, dzięki której potrafimy wyznać naszą miłość, oddanie, prosić o wstawiennictwo i zbawienie czy też podziękować za wszystkie łaski.

Jezus Chrystus jako prekursor modlitwy w religii

To właśnie Pismo Święte zawiera fragmenty, które opisują początki modlitw, pierwszych próśb i podziękowań. Ewangelia wg Świętego Łukasza (11:1) ukazuje nam uczniów proszących Jezusa o to by pokazał im jak się modlić. Od czasów biblijnych modlitwy katolickie są głównym obrzędem religijnym, niezbędnym kontaktem z Bogiem, łącznikiem świata duchowego z cielesnym.

W Kościele katolickim wyróżniamy kilka rodzajów modlitw

W zależności od intencji i formy mogą to być np. modlitwy słowne czyli te wypowiedziane na głos, oraz modlitwy przemyślenia czyli te które pozostają w sferze myśli.

Z punktu widzenia natury modlitwy katolickie są podzielone na kilka typów. Pierwszym z nich są modlitwy dziękczynne. Za ich pomocą wierni chcą podziękować Bogu za wszelkie łaski, za radosne chwile, zdrowie, powodzenie czy miłość. Drugim rodzajem są modlitwy błagalne, w których błagamy o przebaczenie grzechów, oczyszczenie ze zła, o zdrowie dla bliskich, czy też wyprostowanie zakrętów naszej egzystencji. Trzecim rodzajem modlitw katolickich są modlitwy chwalebne czy też adoracje. To właśnie za ich pomocą możemy najpiękniej wyrazić nasze uznanie, szacunek i miłość do Boga, za wszystko co nas otacza a wiemy, że jest dziełem Pana.

Cele modlitwy katolickiej zależą od jej charakteru

Modlitwy błagalne to swoiste pragnienie uzyskania szczególnych łask dla nas jak i naszego otoczenia, które często wynika z naszych potrzeb lub lęków przed brakiem zbawienia. Modlitwy dziękczynne mają na celu wyrażenie wdzięczności za wszystko co otrzymujemy od Boga: dar życia, zdrowie, uczucia, powodzenie zawodowe, etc. W odróżnieniu od poprzednich modlitw katolickich to właśnie modlitwy uwielbienia są niezapomnianą okazją do okazania podziwu Bogu i jego dokonaniom.

Biorąc pod uwagę modlitwy katolickie na zdrowy rozsądek są swoistą rozmową z Bogiem, przez którą możemy uzewnętrznić nasze myśli, lęki, smutki, radości i prośby.

Pięć przykazań kościelnych

Treść modlitwy: Pięć przykazań kościelnych W niedzielę i święta we Mszy świętej nabożnie uczestniczyć. Przynajmniej raz w roku spowiadać się.…

Uczynki miłosierne co do ciała

Treść modlitwy: Uczynki miłosierne co do ciała Głodnych nakarmić. Spragnionych napoić. Nagich przyodziać. Podróżnych w dom przyjąć. Więźniów pocieszać. Chorych…

Uczynki miłosierne co do duszy

Treść modlitwy: Uczynki miłosierne co do duszy Grzeszących upominać. Nieumiejętnych pouczać. Wątpiącym dobrze radzić. Strapionych pocieszać. Krzywdy cierpliwie znosić. Urazy…

Najprzedniejsze dobre uczynki

Treść modlitwy: Najprzedniejsze dobre uczynki - tekst Modlitwa. Post. Jałmużna. Najprzedniejsze dobre uczynki - audio

Siedem grzechów głównych

Treść modlitwy: Siedem grzechów głównych Pycha. Chciwość. Nieczystość. Zazdrość. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. Gniew. Lenistwo.

Ostateczne rzeczy człowieka

Treść modlitwy: Ostateczne rzeczy człowieka - tekst Śmierć. Sąd Boży. Niebo albo piekło. Ostateczne rzeczy człowieka - audio

Cztery cnoty główne

Treść modlitwy: Cztery cnoty główne - tekst Roztropność. Sprawiedliwość. Umiarkowanie. Męstwo. Cztery cnoty główne - audio

Siedem sakramentów świętych

Treść modlitwy: Siedem sakramentów świętych Chrzest. Bierzmowanie. Najświętszy Sakrament. Pokuta. Namaszczenie chorych. Kapłaństwo. Małżeństwo.

Główne prawdy wiary

Treść modlitwy: Główne prawdy wiary Jest jeden Bóg. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.…

Dwa przykazania miłości – pacierz

Treść modlitwy: Dwa przykazania miłości - tekst Będziesz miłował Pana Boga swego, całym swoim serce, całą swoją duszą i całym…

Litania do Najświętszego Imienia Jezus

Treść modlitwy: Litania do Najświętszego Imienia Jezus Kyrie, elejson, Chryste elejson. Kyrie, elejson. Chryste, usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas. Ojcze…

Modlitwa o błogosławieństwo domu

Treść modlitwy: Modlitwa o błogosławieństwo domu Niech nas błogosławi i strzeże Wszechmogący i Miłosierny Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty!…

Modlitwa za chorego – modlitwa o zdrowie

Treść modlitwy: Modlitwa za chorego - modlitwa o zdrowie Chwała Ojcu (3x) O mój Boże, oto przed Tobą ten chory.…

Modlitwa chorego – modlitwa o zdrowie

Treść modlitwy: Modlitwa chorego - modlitwa o zdrowie Jezu, Synu Boży i Synu Człowieczy, Tyś doświadczył, czym jest ból i…

Chwała na wysokości Bogu – Hymn anielski

Treść modlitwy: Chwała na wysokości Bogu - Doksologia większa - Hymn anielski Chwała na wysokości Bogu a na ziemi pokój…

Ta strona używa ciasteczek.