Modlitwy katolickie

Modlitwy katolickie:

Modlitwa katolicka jako tradycja chrześcijańska to nic innego jak kierowanie swoich słów i myśli w kierunku Boga. Modlitwa to podstawa naszej wiary, dzięki której potrafimy wyznać naszą miłość, oddanie, prosić o wstawiennictwo i zbawienie czy też podziękować za wszystkie łaski.

Jezus Chrystus jako prekursor modlitwy w religii

To właśnie Pismo Święte zawiera fragmenty, które opisują początki modlitw, pierwszych próśb i podziękowań. Ewangelia wg Świętego Łukasza (11:1) ukazuje nam uczniów proszących Jezusa o to by pokazał im jak się modlić. Od czasów biblijnych modlitwy katolickie są głównym obrzędem religijnym, niezbędnym kontaktem z Bogiem, łącznikiem świata duchowego z cielesnym.

W Kościele katolickim wyróżniamy kilka rodzajów modlitw

W zależności od intencji i formy mogą to być np. modlitwy słowne czyli te wypowiedziane na głos, oraz modlitwy przemyślenia czyli te które pozostają w sferze myśli.

Z punktu widzenia natury modlitwy katolickie są podzielone na kilka typów. Pierwszym z nich są modlitwy dziękczynne. Za ich pomocą wierni chcą podziękować Bogu za wszelkie łaski, za radosne chwile, zdrowie, powodzenie czy miłość. Drugim rodzajem są modlitwy błagalne, w których błagamy o przebaczenie grzechów, oczyszczenie ze zła, o zdrowie dla bliskich, czy też wyprostowanie zakrętów naszej egzystencji. Trzecim rodzajem modlitw katolickich są modlitwy chwalebne czy też adoracje. To właśnie za ich pomocą możemy najpiękniej wyrazić nasze uznanie, szacunek i miłość do Boga, za wszystko co nas otacza a wiemy, że jest dziełem Pana.

Cele modlitwy katolickiej zależą od jej charakteru

Modlitwy błagalne to swoiste pragnienie uzyskania szczególnych łask dla nas jak i naszego otoczenia, które często wynika z naszych potrzeb lub lęków przed brakiem zbawienia. Modlitwy dziękczynne mają na celu wyrażenie wdzięczności za wszystko co otrzymujemy od Boga: dar życia, zdrowie, uczucia, powodzenie zawodowe, etc. W odróżnieniu od poprzednich modlitw katolickich to właśnie modlitwy uwielbienia są niezapomnianą okazją do okazania podziwu Bogu i jego dokonaniom.

Biorąc pod uwagę modlitwy katolickie na zdrowy rozsądek są swoistą rozmową z Bogiem, przez którą możemy uzewnętrznić nasze myśli, lęki, smutki, radości i prośby.

Pięć przykazań kościelnych

Pięć przykazań kościelnych W niedzielę i święta we Mszy świętej nabożnie uczestniczyć. Przynajmniej raz w roku spowiadać się. Przynajmniej raz…

Uczynki miłosierne co do ciała

Uczynki miłosierne co do ciała Głodnych nakarmić. Spragnionych napoić. Nagich przyodziać. Podróżnych w dom przyjąć. Więźniów pocieszać. Chorych nawiedzać. Umarłych…

Uczynki miłosierne co do duszy

Uczynki miłosierne co do duszy Grzeszących upominać. Nieumiejętnych pouczać. Wątpiącym dobrze radzić. Strapionych pocieszać. Krzywdy cierpliwie znosić. Urazy chętnie darować.…

Najprzedniejsze dobre uczynki

Najprzedniejsze dobre uczynki Modlitwa. Post. Jałmużna.

Siedem grzechów głównych

Siedem grzechów głównych Pycha. Chciwość. Nieczystość. Zazdrość. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. Gniew. Lenistwo.

Ostateczne rzeczy człowieka

Ostateczne rzeczy człowieka Śmierć. Sąd Boży. Niebo albo piekło.

Cztery cnoty główne

Cztery cnoty główne Roztropność. Sprawiedliwość. Umiarkowanie. Męstwo.

Siedem sakramentów świętych

Siedem sakramentów świętych Chrzest. Bierzmowanie. Najświętszy Sakrament. Pokuta. Namaszczenie chorych. Kapłaństwo. Małżeństwo.

Główne prawdy wiary

Główne prawdy wiary Jest jeden Bóg. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze. Są trzy…

Dwa przykazania miłości – pacierz

Treść modlitwy: Dwa przykazania miłości - tekst Będziesz miłował Pana Boga swego, całym swoim serce, całą swoją duszą i całym…

Ta strona używa ciasteczek.