Pięć przykazań kościelnych

Treść modlitwy: Pięć przykazań kościelnych W niedzielę i święta we Mszy świętej nabożnie uczestniczyć. Przynajmniej raz w roku spowiadać się.…

Uczynki miłosierne co do ciała

Treść modlitwy: Uczynki miłosierne co do ciała Głodnych nakarmić. Spragnionych napoić. Nagich przyodziać. Podróżnych w dom przyjąć. Więźniów pocieszać. Chorych…

Uczynki miłosierne co do duszy

Treść modlitwy: Uczynki miłosierne co do duszy Grzeszących upominać. Nieumiejętnych pouczać. Wątpiącym dobrze radzić. Strapionych pocieszać. Krzywdy cierpliwie znosić. Urazy…

Najprzedniejsze dobre uczynki

Treść modlitwy: Najprzedniejsze dobre uczynki - tekst Modlitwa. Post. Jałmużna. Najprzedniejsze dobre uczynki - audio

Siedem grzechów głównych

Treść modlitwy: Siedem grzechów głównych Pycha. Chciwość. Nieczystość. Zazdrość. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. Gniew. Lenistwo.

Ostateczne rzeczy człowieka

Treść modlitwy: Ostateczne rzeczy człowieka - tekst Śmierć. Sąd Boży. Niebo albo piekło. Ostateczne rzeczy człowieka - audio

Cztery cnoty główne

Treść modlitwy: Cztery cnoty główne - tekst Roztropność. Sprawiedliwość. Umiarkowanie. Męstwo. Cztery cnoty główne - audio

Siedem sakramentów świętych

Treść modlitwy: Siedem sakramentów świętych Chrzest. Bierzmowanie. Najświętszy Sakrament. Pokuta. Namaszczenie chorych. Kapłaństwo. Małżeństwo.

Główne prawdy wiary

Treść modlitwy: Główne prawdy wiary Jest jeden Bóg. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.…

Dwa przykazania miłości – pacierz

Treść modlitwy: Dwa przykazania miłości - tekst Będziesz miłował Pana Boga swego, całym swoim serce, całą swoją duszą i całym…

Credo – Wyznanie wiary – modlitwa

Treść modlitwy: Credo - Wyznanie wiary Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i…

Przykazanie Miłości

Treść modlitwy: Przykazanie Miłości - Pacierz Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i…

10 Przykazań Bożych – Dekalog

Treść modlitwy: 10 Przykazań Bożych - tekst Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu…

Pozdrowienie anielskie – Zdrowaś Maryjo

Treść modlitwy: Pozdrowienie anielskie - Zdrowaś Maryjo Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony…

Ojcze Nasz – Modlitwa Pańska

Treść modlitwy: Ojcze Nasz - Modlitwa Pańska Ojcze nasz, któryś jest w niebie święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje;…

Ta strona używa ciasteczek.