Credo – Wyznanie wiary – modlitwa

Credo - Wyznanie wiary
Print Friendly, PDF & Email

Credo – Wyznanie wiary Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony a nie […]

Akt wiary, akt nadziei, akt miłości, akt żalu

Akt wiary, akt nadziei, akt miłości, akt żalu
Print Friendly, PDF & Email

Treść modlitwy: Akty strzeliste – tekst Akt wiary Wierzę w Ciebie. Boże żywy w Trójcy jedyny, prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe Słowo mylić nie może. Akt nadziei Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmocny i miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt miłości Boże, choć Cię nie […]

Skład apostolski – Wierzę w Boga

Skład apostolski - Wierzę w Boga
Print Friendly, PDF & Email

Treść modlitwy: Skład apostolski – Wierzę w Boga Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny; umęczon pod pontskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekłów, trzeciego dnia zmartwychwstał, […]