Kategoria: Modlitwy codzienne

Credo – Wyznanie wiary – modlitwa

Credo - Wyznanie wiary
Print Friendly, PDF & Email

Credo – Wyznanie wiary Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony a nie […]

Modlitwa do Świętego Michała Archanioła

Modlitwa do Świętego Michała Archanioła
Print Friendly, PDF & Email

Treść modlitwy: Modlitwa do Świętego Michała Archanioła Książę najchwalebniejszy niebiańskiego wojska, św. Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw książętom i władzom, przeciw władzom świata tych ciemności w przestworzach. Przyjdź z pomocą ludziom, których Bóg na obraz podobieństwa swego stworzył i od niewoli szatańskiej wykupił ceną wielką. Ciebie jako stróża […]

Skład apostolski – Wierzę w Boga

Skład apostolski - Wierzę w Boga
Print Friendly, PDF & Email

Treść modlitwy: Skład apostolski – Wierzę w Boga Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny; umęczon pod pontskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekłów, trzeciego dnia zmartwychwstał, […]