Kategoria: Baza wiedzy

Rekolekcje

Print Friendly, PDF & Email

Rekolekcje Rekolekcje (z łac. recolere – zbierać na nowo, powtórnie) Najczęściej kilkudniowy okres przeznaczony na wyciszenie i odnowienie, bądź zbudowanie relacji z Bogiem poprzez uczestniczenie w specjalnie dobranych na ten czas konferencjach, słuchanie Słowa Bożego, sakrament pokuty i Eucharystii, oraz modlitwę indywidualną i wspólnotową. Mogą to być rekolekcje parafialne (np. […]

Rezurekcja

Print Friendly, PDF & Email

Rezurekcja Rezurekcja Pierwsza msza Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, połączona z procesją, bądź sama procesja bezpośrednio po Wigilii Paschalnej. Najczęściej procesja odbywa się wokół kościoła i towarzyszą jej radosne wielkanocne pieśni oraz dźwięk dzwonów. W procesji niesiona jest Hostia w monstrancji, krzyż ozdobiony czerwoną stułą i figura Zmartwychwstałego Jezusa. Po powrocie procesji […]

Rok liturgiczny

Print Friendly, PDF & Email

Rok liturgiczny Rok liturgiczny Cykliczny podział roku uwzględniający poszczególne okresy liturgiczne, uroczystości i święta kościelne. W trakcie jednego roku liturgicznego przekazywana jest cała historia zbawienia, opisana na kartach Biblii, oraz przeżywane jest całe Misterium Chrystusa: oczekiwanie, zwiastowanie, nadejście, działalność, śmierć, zmartwychwstanie. Rok liturgiczny rozpoczyna się w pierwszą niedzielę Adwentu. Okresy […]

Roraty

Print Friendly, PDF & Email

Roraty Roraty Pierwsza msza o wschodzie słońca, odprawiana ku czci NMP w okresie Adwentu. W czasie rorat zapalona jest specjalna świeca symbolizująca Maryję, zwana również roratką. Istnieje zwyczaj przychodzenia na tę mszę ze specjalnymi lampionami, które rozświetlają początkowo nieoświetlony kościół. Wszystkie światła w kościele zapalone zostają dopiero w trakcie śpiewu […]

Różaniec

Print Friendly, PDF & Email

Różaniec Różaniec (z łac. rosarium – wieniec z róż) Modlitwa będąca wyrazem nabożeństwa do Matki Bożej. Składa się z czterech części: radosnej, światła, bolesnej i chwalebnej; z których każda jest podzielona na pięć tajemnic z życia Maryi i Jezusa. Przy rozważaniu każdej tajemnicy odmawiane są modlitwy: „Ojcze Nasz”, 10 razy […]

Sakrament

Print Friendly, PDF & Email

Sakrament Sakrament (z łac. sacramentum – uświęcenie, przysięga, zobowiązanie) Ustanowiony przez Chrystusa widzialny znak, niewidzialnej łaski Bożej. W Kościele katolickim i prawosławnym jest siedem sakramentów: chrzest, bierzmowanie, eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, kapłaństwo, małżeństwo. Tylko trzy z tych sakramentów pozostawiają trwały ślad w duszy człowieka i nie można ich powtórzyć, są […]

Sakramentalia

Print Friendly, PDF & Email

Sakramentalia Sakramentalia Ustanowione przez Kościół podobne do sakramentów, znaki święte (czynności lub przedmioty), których celem jest ofiarowanie Bogu osób, rzeczy i sytuacji życia prywatnego i publicznego. Do sakramentaliów należą: medaliki, szkaplerzne, palmy, błogosławieństwa, poświęcenia, konsekracje, posypanie głowy popiołem, egzorcyzm, namaszczenie, czynienie znaku krzyża, odmawianie różańca i wiele innych. Sobór Watykański […]